"HAK EDENLERE; SAYGIYLA-SEVGİYLE ÖĞRETİLENLERİN, DAHA KALICI OLDUĞUNA İNANIYORUZ..."

ÖZEL EĞİTİM

DERS ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(NOT: YAZILAR BULANIK GÖRÜNÜRSE, SOL ÜST TARAFTA YER ALAN "Aç" KELİMESİNE TIKLAYIP YENİ SEKMEDE AÇILMASINI SAĞLAYINIZ, GÖRÜNTÜ NETLEŞİYOR.)

facebook.com/ismail.koncuk/photos/3983528658347100

ÖĞRENCİ REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ (RİBA) Uyarlaması

(Okul Öncesi-Velî Formu)

Anket (RİBA)-Kaynak:

*ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(web adres: orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/21150431_RIBA_Okul_Oncesi_velY.pdf)

KULLANIM AMACI: Bu form öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu formdan elde edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Form grupla uygulanabilir. Ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak da kullanılabilir.

Ankette yer alan maddeler kişisel sosyal-rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere üç gelişim alanına yönelik olarak düzenlenmiştir.

● Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler: 1-24 arası

● Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler: 25-29 arası

● Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddeler: 30-37 arası.

Seçilen maddeler okul rehberlik programı özel hedeflerinin belirlenmesi noktasında göz önüne alınır. Öğrenci velileri tarafından öğrencilerin rehberlik ihtiyacı olarak belirtilen diğer maddeler okul rehberlik programında yer alacak kazanım ve çalışmaların belirlenmesi sürecinde kullanılabilir.

Okul rehberlik programında hangi gelişim alanına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği konusunda anket sonuçlarından yararlanılabilir.

Anket sonuçları doğrultusunda öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veli ve öğretmenlere yönelik çalışmalar da planlanabilir. Ayrıca anket sonuçları ön test-son test aracı olarak kullanıldığında, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının ne derece karşılandığını belirlemek amacıyla program değerlendirme sürecinde de (diğer program değerlendirme araçları ile birlikte) kullanılabilir.

Ülkemizdeki resmî veya özel kurumlar için tıklayınız.

Özel Eğitim

  • MEB’den Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerinde büyük atılım yapıldı

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, RAM’lar konusunda yakalanan büyük başarıyı Akit’e anlattı. (Haberin Devamı-Kaynak:Yeni Akit Gazetesi)

Özel Eğitim

 
 

Özel Öğretim Kurumları Gnl. Mdrl.

tarih: 21.07.2020 | yazan: Ramazan

*twitter.com/tcookgm
---
*Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
@tcookgm
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Resmi Sayfası
ookgm.meb.gov.trTemmuz 2019 tarihinde katıldı
2 Takip edilen
2.037 Takipçi
---

Ynt: Özel Öğretim Kurumları Gnl. Mdrl.

tarih: 20.08.2020 | yazan: Ramazan

*"SIKÇA SORULAN SORULAR:

*Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
Bakanlığımız tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmakta olan engelli bireylerin kendilerine ve ailelere gönderilen bilgilendirme SMS'lerindeki ders saatlerinde ve/veya kurumlara yapılan ödemelerin tutarlarında yanlışlık olduğunun fark edilmesi halinde ne yapmalıyım?

*652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerine ilişkin eğitim hizmeti sunanların ya da yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermesi halinde, söz konusu tutarın iki katı ve yasal faiziyle sorumlulardan müteselsilen tahsil edileceği göz önüne alınarak; gönderilen SMS’lerdeki yanlışlıklara ilişkin engelli birey ve/veya aile tarafından oluşturulacak dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve/veya CİMER üzerinden Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hangi eğitim personelinin hangi destek eğitim programlarının modüllerinde görevlendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

*5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personeli için ilgili mevzuat Düzenlemeleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Talim Ve Terbiye Kurulunun 9 Nolu Kararı İle Talim Terbiye Kurulunun Destek Eğitimlerinde Görev Alacak Eğitim Personeli Mütalaasıdır.

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hangi aralıklarla denetlenmektedir?

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin her yıl il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince denetlenmeleri zorunlu olup, herhangi bir mevzuat dışı uygulama olması halinde denetimler dışında da ilgili mercilere başvurarak inceleme/soruşturma yapılması istenebilmektedir.

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler nelerdir?

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmakta olup, özel müteşebbisler tarafından işletilmektedir. Bu merkezlerde görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve uzman öğreticiler bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;

a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,

b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tâbidir.

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen aylık 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi yetersizdir. Bakanlığımız tarafından söz konusu eğitim saatlerinin arttırılmasına yönelik çalışma yapılmakta mıdır?

*Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmaları halinde ayda 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitiminin tüm ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün söz konusu eğitimimin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

*Genel Müdürlüğünüz tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta olan eğitim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin çalışma yapılmakta mıdır?

*Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimin niteliğinin arttırılması ve eğitim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, zaman içerisinde güncellenen mevzuat hükümleri ile söz konusu kurumlardaki çalışma koşullarının ve eğitim niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır."

*KAYNAK:ookgm.meb.gov.tr/www/sss.php

 

Özel Rehabilitasyonların Kamulaştırılması

tarih: 02.07.2020 | yazan: Ramazan

*(Yazı kaynağı: change.org/p/%C3%B6zel-rehabilitasyon-merkezleri-kamula%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ls%C4%B1n?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=dc1ba7f0-7a4a-11ea-840e-034dd5a3ca1e )

*KONU : REHABILITASYON MERKEZLERİNİN KAMULASTIRILMASI TEKLİFİ

REHABILITASYON MERKEZLERİ KAMULAŞTIRILSIN, DEVLETİN PARASI DEVLETİN KASASINDA KALSIN

Bizler özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocukların aileleriyiz.
Rehabilitasyon merkezlerine öğrencilerin aldığı eğitim karşılığında ödenen ücretlerin ne kadarı eğitim için harcanıyor? Bu soru her engelli çocuk ailesinin olduğu gibi tüm toplumun sorması gereken bir sorudur. Biz engelli çocukların aileleri olarak rehabilitasyon Merkezlerindeki bazı tüccar zihniyetli kurum sahipleriyle yıllardır mücadele ediyoruz. Birçok özel rehabilitasyon merkezi, eğitimci olmayan kişiler tarafından açıldı ve sadece kar zarar hesabıyla yönetiliyor. Devletimizin bu gidişe bir son vermesi için özel rehabilitasyon merkezlerinin kamulastirilmasi gündeme alınmalıdır. Kamulaştırma yapılması için aranan temel unsur kamu yararına veya devlet yararına kamulaştırma yapılması hususudur.
Rehabilitasyon merkezlerine yapılacak bir kamulaştırma hem kamu hem de devlet yararına olacaktır.
KAMU YARARI oluşturacak haller
1- Yürürlükteki haliyle rehabilitasyon merkezleri açma yetkisi verilirken yatırımcının eğitim düzeyine bakılmaz. Yani ilkokul mezunu bir işletmeci rehabilitasyon merkezi açıp yönetebilir. Hal böyle iken ülkemizdeki kurucu müdürlerin büyük bir bölümünün eğitim camiasından uzak olması, bu kurumların sadece ticarethane olarak görülmesine ve bu amaçla yönetilmesine sebebiyet vermiştir. Bu sebepten eğitim gören engelliler de hak ettikleri kaliteli eğitimi görememektedir.
2- Öğrencilerin eğitim göreceği kurumu seçme hakkı olduğundan şu an birçok rehabilitasyon merkezi : çeşitli vaad, promosyon hatta nakdi desteklerle velilerin kendilerini seçmesini sağlamaktadır. Bu durum, velinin kurumdaki eğitimin kalitesini sorgulamasına engel olmakta, engelli çocukların sömürülmesine neden olmaktadır.
3- Engelli bireyler, sadece mavzuattaki yükümlülükler ekseninde dizayn edilmiş kurumlarda, eğitim materyallerinden yoksun bir eğitim görmektedir çünkü işletmeciler maddi yük getireceğinden bu yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.
4-Toplumda kendine yer bulamamış birçok engelli, alacağı kaliteli bir eğitimle iş gücüne katkı sunacak, toplumsal yaşama etkin katılım sağlayacaktır.
5- Öğretmenlerle 1 yıllık sözleşme yapılması, bir öğrencinin aynı öğretmenle uzun yıllar çalışmasına engel olmaktadır ve birçok merkez, öğretmenlerine yıl sonunda zam yapmadığı, tazminat ödemek istemediği için bu yıllık sözleşmeler yenilenmemekte, her yıl çocukların öğretmenleri değişmektedir. Bu da eğitimde sürekliliğin kaybolmasına neden olmaktadır.
DEVLET YARARI oluşturacak haller:
1 - Rehabilitasyon merkezi işletmecilerinin kasasına giren kar tamamıyla devletimizin kasasına girecektir.
2- Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 60bin personel devlet bünyesinde çalışacaktır, böylece ek bir harcama yapmadan devlet kadroları genişleyecektir.
3- Rehabilitasyon merkezlerinin nitelikli eğitimle buluşmasıyla engelliler iş gücüne katılacak ve ulusal kalkınmaya destek olacaktır.
4- BM Engelli Hakları Sözleşmesine imza atılması ile kazanılan prestij, bu kamulaştırma ile ileri boyutlara taşınacak ve birçok ülkenin örnek alabileceği bir engelli politikasının temeli olacaktır.

Tüm bu oluşacak yararlar göz önüne alınırsa, çözüm kamulaştırmadır.
Engelli ailelerinin bu sorununa çözüm olmak için, özel rehabilitasyon merkezlerinin kamulaştırılması teklifimize lütfen siz de bir destek verin.

 

Özel Eğitim

Değerler Eğitimi

"DEĞERLERİMİZLE VARIZ.."
DİYANET ÇOCUK
youtube.com/watch?v=Hao-6aP_shE
*ÖZ DENETİM, DÜRÜSTLÜK, ADALET, SORUMLULUK, YARDIMSEVERLİK, DOSTLUK, SAYGI, SEVGİ, SABIR,..
Ramazan 29.09.2021

MEB..

//ozelegitimcocuk.meb.gov.tr/
Ramazan 01.01.2021

Ders çalışma

Örnek bazı siteler:
*sanalokulumuz.com/3sinif-toplama-islemi-problemleri-cozumlu-sorular/283
Ramazan 26.06.2020

Ynt: Ders çalışma

ALFABEYİ EZBERLEYELİM..
*youtu.be/EhJ58bXuw2A
Ramazan 30.06.2020

Ynt: Ders çalışma

Okuma Yazma Öğreniyorum, örnek bazı videolar, kaynak:
youtube.com/watch?v=A3oZ51V28Kw
Ramazan 04.07.2020

Ynt: Ders çalışma

onceokuloncesi.com/eslestirme-calismalari/
ramazan 09.08.2020

Ynt: Ders çalışma

UZUNLUK SIRALAMA..
*dersoyunlari.com/Uzunluk-Siralama-oyununu-oyna2056.html#.XzPTTor_zIU
Ramazan 12.08.2020

Ynt: Ders çalışma

SESLER HECELER..
*youtube.com/watch?v=YxruNXkwQtw&list=RDCMUCElcI52obiAR5zAEBuuAdbw&index=10
Ramazan 12.08.2020

Ynt: Ders çalışma

BİRER RİTMİK SAYMA-100'E KADAR..
*youtube.com/watch?v=35nBr4IFH7c
Ramazan 12.08.2020

Ynt: Ders çalışma

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KELİME OYUNU..
*cram.com/flashcards/games/jewel/sixth-grades-unit-1-after-school-8458627
Ramazan 14.08.2020
1 | 2 | 3 >>

Yeni yorum

(mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3071.pdf)

(mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3071&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5)

"HAK EDENLERE; SAYGIYLA-SEVGİYLE ÖĞRETİLENLERİN, DAHA KALICI OLDUĞUNA İNANIYORUZ..."

  

Resim

İletişim için:

İletişim

Ramazan Ezin Sıradan bi antifetöist..
O, fetöşşeytanlarının milyarlarca düşmanından sadece biri...
FETÖYE, VB. terör örgütlerine VERDİĞİMİZ HER TÜRLÜ RAHATSIZLIKLARDAN ÖTÜRÜ; "MİLLETÇE GURUR DUYARIZ!" ramez2003@gmail.com
To Top